0(0)

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุโขทัย รหัสวิชา สค23019

  • ลงทะเบียนแล้ว 5
  • อัปเดตล่าสุด 20 กันยายน 2022

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย

แบบฝึกหัดบทที่ 1 (10 คะแนน)

บทที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

แบบทดสอบกลางภาค 10 คะแนน

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

ข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบาย
เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime