5.00(1)

เศรษฐกิจพอเพียง (ทช 21001) ม.ต้น ตำบลเมืองสวรรคโลก (2/2564)

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ความพอเพียง

บทที่ 2 การประกอบอาชีพอย่างพอเพียง

บทที่ 3 การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง

บทที่ 4 เครือข่ายดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปเนื้อหาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา ทช21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ติวแนวข้อสอบวิชาเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา ทช21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

4.93 (15 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

728 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

น.ส.นริศรา ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ✅

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime