0(0)

หลักสูตร เตรียมตัวสู่วัยเจริญพันธุ์ (จำนวน 5 ชั่วโมง)

  • ลงทะเบียนแล้ว 7
  • อัปเดตล่าสุด 27 สิงหาคม 2021

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

การส่งเสริมสุขภาพเจริญพันธุ์ เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมก่อนการตั้งครรภ์

แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
คลิปวิดีโอ “ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม”14:57
คลิปวิดีโอ “เพราะรัก จึงอยากให้รู้” เตรียมตัวให้พร้อมก่อนตั้งครรภ์ “พ่อ แม่ คุณภาพ”5:08
คลิปวิดีโอ “คลินิกคู่รัก”8:36
คลิปวิดีโอ “ประเมินภาวะสุขภาพเพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนตั้งครรภ์”3:21

มอบหมายงานจัดทำคลิปวิดีโอ สรุปความรู้เรื่อง “เตรียมตัวสู่วัยเจริญพันธุ์”?

การวัดผลประเมินผล ให้ผู้เรียนจัดทำคลิปวิดีโอ สรุปความรู้ “เตรียมตัวสู่วัยเจริญพันธุ์” ความยาวไม่เกิน 5 นาที พร้อมอัพโหลดคลิปผลงานผ่าน facebook หรือช่องทางอื่นที่ผู้เรียนสามารถอัพโหลดได้ และส่ง link การอัพโหลดคลิปวิดีโอส่ง ในงานที่ได้รับมอบหมายในห้องเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime