0(0)

หลักสูตร สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ (จำนวน 5 ชั่วโมง)

  • ลงทะเบียนแล้ว 12
  • อัปเดตล่าสุด 8 กันยายน 2021

หลักสูตรรายวิชา

เรื่อง กิจกรรม เวลาอบรม
จำนวน  5  ชั่วโมง
1.       เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ กิจกรรมที่ 1 ทำแบบทดสอบก่อนการอบรมจำนวน 10 ข้อ 15 นาที
กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

https://www.youtube.com/watch?v=OhR6f_TQGq0

40 นาที
กิจกรรมที่ 3  ศึกษาคลิปวิดโอ กล่องใส่อุปกรณ์สำนักงานกล่องจากแกนกระดาษทิชชู และศึกษาใบงาน

https://www.youtube.com/watch?v=Qw5S5TgMWAU

30 นาที
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาคลิปวิดโอ กระถางต้นไม้ จากขวดน้ำพลาสติก และศึกษาใบงาน

https://www.youtube.com/watch?v=RSv8D64w9fI

30 นาที
กิจกรรมที่ 5 ศึกษาคลิปวิดโอ ไม้กวาดพลาสติก  และศึกษาใบงาน

https://www.youtube.com/watch?v=RSv8D64w9fI

30 นาที
กิจกรรมที่ 6 ศึกษาคลิปวิดโอ กล่องใส่กระดาษทิชชู (เช็ดหน้า) จากกล่องไปรษณีย์ และศึกษาใบงาน

https://www.youtube.com/watch?v=fEEDLU0r3Kc

40 นาที
กิจกรรมที่ 7 ศึกษาคลิปวิดโอ กล่องใส่เครื่องสำอางค์จากลังกระดาษ และศึกษาใบงาน

https://www.youtube.com/watch?v=iPuvLkwyR3Q

40 นาที
กิจกรรมที่ 8 ศึกษาคลิปวิดโอ ที่วางโทรศัพท์มือถือ จากไม้ไอติม และศึกษาใบงาน

https://www.youtube.com/watch?v=NJwm0lRoHJ8

30 นาที
กิจกรรมที่ 8 ศึกษาคลิปวิดโอ ที่ตะกร้าแขวน จากขวดพลาสติก และศึกษาใบงาน

https://www.youtube.com/watch?v=TSGiCG66piA

30 นาที
กิจกรรมที่ 10 ทำแบบทดสอบหลังการอบรมจำนวน 10 ข้อ 15 นาที
การวัดผลประเมินผล

1. ให้ผู้เรียนเลือกประดิษฐ์ชิ้นงานจากของเหลือใช้ ส่ง 1 ชิ้นงาน

รวม 5 ชั่วโมง

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

กิจกรรมที่ 1 ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม

แบบทดสอบก่อนการอบรม

กิจกรรมที่ 2 ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 3 การทำกล่องใส่อุปกรณ์สำนักงานจากแกนกระดาษทิชชู

กิจกรรมที่ 4 การทำกระถางต้นไม้ จากขวดน้ำพลาสติก

กิจกรรมที่ 5 การทำ ไม้กวาดพลาสติก

กิจกรรมที่ 6 การทำกล่องใส่กระดาษทิชชู (เช็ดหน้า) จากกล่องไปรษณีย์

กิจกรรมที่ 7 การทำกล่องใส่เครื่องสำอางค์จากลังกระดาษ

กิจกรรมที่ 8 การทำที่วางโทรศัพท์มือถือจากไม้ไอติม

กิจกรรมที่ 9 การทำ ที่ตะกร้าแขวน จากขวดพลาสติก

กิจกรรมที่ 10 ทำแบบทดสอบหลังการอบรม

กิจกรรมที่ 11 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

ส่งชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้มา 1 ชิ้นงาน

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (5 การให้คะแนน)

36 รายวิชา

566 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime