0(0)

หลักสูตร การเล่าเรื่องจากภาพ จำนวน 5 ชั่วโมง

  • ลงทะเบียนแล้ว 39
  • อัปเดตล่าสุด 15 มิถุนายน 2023

หลักสูตรรายวิชา

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเขียนบรรยายภาพพร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เรียนเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการ พร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่องให้สัมพันธ์กับเรื่องที่เล่า

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

การเล่าเรื่องจากภาพ

ใบความรู้การเล่าเรื่องจากภาพ
วิดิโอการเล่าเรื่องจากภาพ3:27
วิดิโอตัวอย่างการเขียนเรื่องจากภาพ3:19
วิดีโอการเขียนบรรยายภาพ5:36
วิดีโอการเขียนเชิงจินตนาการ7:13
วิดิโอการเขียนเรื่องตามจินตนาการ8:16

มอบหมายงาน

แบบประเมินความพึงใจห้องเรียนออนไลน์ หลักสูตร การเล่าเรื่องจากภาพ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูทิพย์รัตน์ บุตะเคียน เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2523 สถานที่เกิด จังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ปัจจุบัน 1/2 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.22 (9 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1274 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime