0(0)

หลักสูตร การทำบัวลอย 3 สี จำนวน 5 ชั่วโมง

  • ลงทะเบียนแล้ว 9
  • อัปเดตล่าสุด 30 สิงหาคม 2021

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่องที่ 1 วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ในการทำบัวลอย 3 สี

เรื่องที่ 2 ขั้นตอนการทำบัวลอย 3 สี

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวสุนิศา ศรีนุต ชื่อเล่น ครูใหม่ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 34/5 ม.3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นครู ศกร.ตำบลเมืองสวรรคโลก
5.00 (3 การให้คะแนน)

55 รายวิชา

791 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime