0(0)

หลักสูตร การทำดอกไม้จากหลอดพลาสติก จำนวน 5 ชั่วโมง

  • ลงทะเบียนแล้ว 33
  • อัปเดตล่าสุด 29 สิงหาคม 2021

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการประกอบอาชีพหัตถกรรม การทำดอกไม้จากหลอดพลาสติก

ความหมาย ความสำคัญ ของการประกอบอาชีพหัตถกรรม การทำดอกไม้จากหลอดพลาสติก
ประโยชน์ของการประกอบอาชีพหัตถกรรม การทำดอกไม้จากหลอดพลาสติก

ขั้นตอนการเลือกวัสดุอุปกรณ์ ในการทำดอกไม้จากหลอดพลาสติก

วิธีการทำดอกไม้จากหลอดพลาสติก

งานที่รับมอบหมาย

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.93 (15 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

728 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime