0(0)

หลักสูตร กฏหมายรัฐธรรมนูญและกฏหมายการเลือกตั้ง

  • ลงทะเบียนแล้ว 26
  • อัปเดตล่าสุด 23 กันยายน 2021

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

กฏหมายรัฐธรรมนูญ

กิจกรรมที่ 1ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศึกษาคลิป VDO กฏหมายรัฐธรรมนูญ31:23
การมอบหมายงาน
แบบทดสอบ

กฏหมายการเลือกตั้ง

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครูชวัลพัชร ตระกูล (ครูเหมา) เกิด 4 มกราคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน 70/2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงานปัจจุบัน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64100
5.00 (7 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1352 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime