0(0)

หลักสูตรที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างความสามรถพิเศษ กศน. อำเภอสวรรคโลก Challenges จำนวน 5 ชั่วโมง

 • ระยะเวลา 5h
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
 • อัปเดตล่าสุด 29 สิงหาคม 2021

หลักสูตรรายวิชา

กศน. อำเภอสวรรคโลก Challenges เป็นกิจกรรมการแสดงออกความสามารถพิเศษโดย การร้องเพลง การเต้นประกอบเพลง เป็นกิจกรรมที่บ่งบอกถึงการแสดงออกทางด้านบทเพลง และศักยภาพของนักศึกษาในการร้องเพลงและการเต้น

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. เพื่อให้นักศึกษาแสดงความสามรถทางด้าน การร้องเพลง การเต้น และ การ Cover ต่าง
 • 2. เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 • 3. เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของการร้องเพลงและพรสวรรค์ต่างๆในตัวเอง

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน5h

แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถก่อนเข้ากิจกรรม ( กศน.อำเภอสวรรคโลก Challenge )?

- เป็นการทดสอบทักษะความรู้ความสารถเกี่ยวกับการร้องเพลงและการเต้น
การมอบหมายงาน ของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
การศึกษาจากคลิป VDO เทคนิคและวิธีการร้องเพลงให้ไพเราะ19:53
ศึกษาจากคลิป VDO การร้องเพลงไทยสากล10:01
ศึกษาจากคลิป VDO การร้องเพลงลูกทุ่ง4:15
ศึกษาจากคลิป VDO การร้องเพลงสากล4:12
ศึกษาจากคลิป VDO การเต้นประกอบเพลง2:16
ศึกษาจากคลิป VDO การเต้น Cover เพลง5:20
ศึกษาจากคลิป VDO การนำเสนอการ Cover เพลงที่น่าสนใจ1:03
การร้องเพลงเพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติด5:16
การมอบหมายงาน ของนักศึกษาหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ( กศน.อำเภอสวรรคโลก Challenge )
การมอบหมายงาน แบบประเมินความพึงพอใจหลังจบกิจกรรม

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (6 การให้คะแนน)

88 รายวิชา

1375 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • 1. ศึกษาจาก คลิป VDO จาก You Tube
 • 2. เพจ กศน.อำเภอสวรรคโลก โครงการ To Be Number One

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime

ความต้องการ

 • 1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะและความสามารถของตัวเองในการร้องเพลง หรือ การเต้น
 • 2. เพื่อช่วยให้นักศึกษาใช้บทเพลงช่วยผ่อนคลายทางด้านอารมณ์และจิตใจ
 • 3. การเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากจบกิจกรรมนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ ประกอบอาชีพ ในอนาคตได้ เช่น นักร้องเพลง หรือ นักเต้น ที่ดีในอนาคต
 • 4. เพื่อใช้บทเพลงเป็นกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อหลักเลี่ยงยาเสพติด

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย