0(0)

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

  • ลงทะเบียนแล้ว 3
  • อัปเดตล่าสุด 30 สิงหาคม 2021

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างหลักสูตร  เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน   5 ชม.

เรื่อง กิจกรรม เวลา
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กิจกรรมที่  1  ทำแบบทดสอบก่อนการอบรมออนไลน์  จำนวน 10 ข้อ

กิจกรรมที่ 2  ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากคลิปวีดีโอ

รู้จักกาชาด   https://www.youtube.com/watch?v=yd_Uu37Hyc0
หลักการปฐมพยาบาล
กิจกรรมที่ 3 ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากคลิปวีดีโอพร้อมฝึกปฏิบัติตามคลิปวีดีโอดังต่อไปนี้
1) ภาวะหมดสติ https://www.youtube.com/watch?v=xIbbHilhGJE
2) การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR https://www.youtube.com/watch?v=iMyW4d4UNGU
3) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน https://www.youtube.com/watch?v=p2sB6BVXfiM
4) โรคหลอดเลือดสมอง https://www.youtube.com/watch?v=7LTL8SjrQjE
5) การชัก https://www.youtube.com/watch?v=2gamScoHTig
6) การสำลัก https://www.youtube.com/watch?v=p2U1nPoAbTc
7) เลือดออกและการห้ามเลือด https://www.youtube.com/watch?v=PKuYV_d1zes
8) กระดูกหักและการเข้าเฝือก https://www.youtube.com/watch?v=p5BwS4JkXkI

9) การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ https://www.youtube.com/watch?v=ydVLmT-EDuA

กิจกรรมที่  4  สรุปบทเรียนหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 กิจกรรมที่  5  ทำแบบทดสอบหลังการอบรม  จำนวน 10 ข้อ

การวัดการประเมินผล   มอบหมายให้นักศึกษาถ่ายคลิปวีดีโอเรื่องหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลือกมาคนละ  1  เรื่อง  ความยาวไม่เกิน  3  นาที  พร้อมส่งคลิปผลงานตามลิงค์ที่ครูกำหนด

หมายเหตุในหัวข้อ  การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR  ให้นักศึกษาใช้ตุ๊กตาแทน

30 นาที

30  นาที

20 นาที20  นาที

20  นาที

20  นาที

20  นาที

20 นาที

20 นาที20  นาที20  นาที

30 นาที30 นาที

รวม 5 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

กิจกรรมที่ 1 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

กิจกรรมที่ 2 ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กิจกรรมที่ 3 ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากคลิปวีดีโอพร้อมฝึกปฏิบัติตามคลิปวีดีโอดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 4 สรุปบทเรียนหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กิจกรรมที่ 5 ทำแบบทดสอบหลังการอบรม

การวัดการประเมินผล

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

นางวรรณภา พูลชะนะ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3.90 (10 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

958 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime