0(0)

ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช 31003 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2565 กศน.ตำบลป่ากุมเกาะ

สารบัญรายวิชา

23 บทเรียน

บทที่ 1 ทัศนศิลป์

เรื่องที่ 1 จุด เส้น สี แสง เงา รูปร่าง รูปทรงและพื้นผิว28:02
เรื่องที่ 2 ทัศนศิลป์สากล27:57
เรื่องที่ 3 การวิพากษ์วิจารณ์งานทัศนศิลป์28:27
เรื่องที่ 4 ความงามตามธรรมชาติ28:24
เรื่องที่ 5 ความงามตามทัศนศิลป์สากล29:53
เรื่องที่ 6 ธรรมชาติกับทัศนศิลป์28:38
เรื่องที่ 7 ความคิดสร้างสรรค์การตกแต่งร่างกาย และที่อยู่อาศัย29:05
เรื่องที่ 8 ความคิดสร้างสรรค์ในงานตกแต่ง
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (10 คะแนน)

บทที่ 2 ดนตรี

บทที่ 3 นาฏศิลป์

บทที่ 4 การออกแบบกับแนวทางการประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครู จุฑามาศ ล้วนงาม เกิด 26 มีนาคม 2519 สถานที่อยู่ปัจจุบัน 43 หมู่ 5 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลป่ากุมเกาะ สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 judolbet88 bom88 extra togel bandar togel terpercaya toto macau mawartoto   slot gacor hari ini slot gacor agen slot gacor slot online slot gacor 2024 slot mudah maxwin slot gampang menang SITUS NEMO69
5.00 (5 การให้คะแนน)

83 รายวิชา

1487 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime