0(0)

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 11002

  • ลงทะเบียนแล้ว 12
  • อัปเดตล่าสุด 20 กันยายน 2021

หลักสูตรรายวิชา

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 11002

สารบัญรายวิชา

23 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 11002

ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ศาสนา

บทที่ 2 วัฒนธรรมประเพณี

บทที่ 3 หน้าที่พลเมืองไทย 25

แบบทดสอบหลังเรียน ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

ข้อสอบติว วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง

เฉลย ข้อสอบติว วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง

เกี่ยวกับผู้สอน

นายสมเกียรติ ใจหนัก เกิดวันที่ 19 มกราคม 2525 สถานที่เกิด จังหวัดสุโขทัย สถานที่อยู่ปัจจุบัน 27/1 ซอย 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู ศรช ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.63 (30 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1271 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime