0(0)

วิชา แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัย สค23019 ม.ต้น

สารบัญรายวิชา

แบบฝึกหัดบทที่1

การมอบหมายงานแบบฝึกหัดบทที่ 1 (จำนวน 10คะแนน)

แบบฝึกหัดบทที่2

แบบฝึกหัดบทที่3

แบบฝึกหัดบทที่4

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูภัทริยา ตาคำ (ครูเอ๋) ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (เศรษฐศาสตร์) จบวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปัจจุบัน สอนอยู่ที่ กศน.ตำบลคลองกระจง ศูนย์ กศน.อำเภอสวรรคโลก สำนักงานกศน.จังหวัดสุโขทัย ที่อยู่ 29/18 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 641044
5.00 (7 การให้คะแนน)

57 รายวิชา

1430 ผู้เรียน

ข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบาย
เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime