5.00(1)

วิชา พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง รหัสวิชา อช31003 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2566 ศกร.ตำบลย่านยาว

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

บทที่ 1 ศักยภาพธุรกิจ

เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญและความจําเป็นของการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
เรื่องที่ 2 ความจำเป็นของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ
เรื่องที่ 3 การวิเคราะห์ตําแหน่งธุรกิจ
เรื่องที่ 4 การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ บนเส้นทางของเวลาตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่
แบบฝึกหัดบทที่ 1 ศักยภาพธุรกิจ ( 10 คะแนน)

บทที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการตลาด

บทที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

บทที่ 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

บทที่ 5 โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน
เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime