0(0)

วิชา ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ม.ต้น อ.สมเกียรติ ใจหนัก กศน.ตำบลเมืองบางยม

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ

แบบฝึกหัดเก็บคะแนน 5 คะแนน

บทที่ 2 การทำแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อพัฒนาอาชีพ

บทที่ 3 การจัดการความเสี่ยง

บทที่ 4 การจัดการผลิตหรือบริการ

เกี่ยวกับผู้สอน

นายสมเกียรติ ใจหนัก เกิดวันที่ 19 มกราคม 2525 สถานที่เกิด จังหวัดสุโขทัย สถานที่อยู่ปัจจุบัน 27/1 ซอย 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู ศรช ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.63 (30 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1270 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime