0.00(1)

วิชา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 ระดับ ม.ต้น กศน.ตำบลท่าทอง

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 การงานอาชีพ

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 การงานอาชีพ

บทที่ 2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

บทที่ 3 การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

0.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

สุพัชชา ทองอิน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime