0(0)

วิชา ช่องทางการขยายอาชีพ ม.ปลาย อช31001 กศน.ตำบลเมืองสวรรคโลก ภาคเรียนที่2/2565

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

บทที่ 1 การงานอาชีพ

เรื่องที่ 1 ความสำคัญและความจำเป็นในการครองชีพ30:10
เรื่องที่ 2 การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และโลก30:01
เรื่องที่ 3 การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน30:01
แบบฝึกหัดบทที่ 1 (จำนวน 10คะแนน)

บทที่ 2 ช่องทางการขยายอาชีพ

บทที่ 3 การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ

บทที่ 4

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวสุนิศา ศรีนุต ชื่อเล่น ครูใหม่ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 34/5 ม.3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นครู ศกร.ตำบลเมืองสวรรคโลก
5.00 (3 การให้คะแนน)

55 รายวิชา

791 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime