0(0)

วิชาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัย สค23019 ระดับ ม.ต้น กศน.ตำบลคลองยาง

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

บทที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย
บทที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย

บทที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครูชวัลพัชร ตระกูล (ครูเหมา) เกิด 4 มกราคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน 70/2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงานปัจจุบัน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64100
5.00 (7 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1352 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime