0(0)

วิชาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เทอม 2/2565 อ.สมเกียรติ ใจหนัก กศน.ตำบลเมืองบางยม ศรช.เมืองสวรรคโลก

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย มีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างมา 5 สถานที่ พร้อมอธิบาย เก็บคะแนน 5 คะแนน

บทที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เกี่ยวกับผู้สอน

นายสมเกียรติ ใจหนัก เกิดวันที่ 19 มกราคม 2525 สถานที่เกิด จังหวัดสุโขทัย สถานที่อยู่ปัจจุบัน 27/1 ซอย 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู ศรช ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.63 (30 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1270 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime