3.00(2)

วิชาสุขศึกษา พลศึกษา รหัส ทช31002

  • ลงทะเบียนแล้ว 194
  • อัปเดตล่าสุด 28 กรกฎาคม 2021

หลักสูตรรายวิชา

สาระสําคัญ ศึกษา ฝึกปฏิบัติ และประยุกต์ใช้เกี่ยวกับสุขศึกษา พลศึกษา เรื่องเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เป้าหมายชีวิต ปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษา อาหารและโภชนาการ เสริมสร้างสุขภาพ โรคที่ถ่ายทอดทาง พันธุกรรม ปลอดภัยจากการใช้ยา ผลกระทบจากสารเสพติด อันตรายรอบตัว และทักษะชีวิต เพื่อสุขภาพจิต เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว นําไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันในการดําเนินชีวิตของตนเอง และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

สารบัญรายวิชา

138 บทเรียน

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ทช31002

บทที่ 1 เรื่อง การทํางานของระบบในร่างกาย

บทที่ 2 เรื่อง ปัญหาเพศศึกษา

บทที่ 3 เรื่อง อาหารและโภชนาการ

บทที่ 4 เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพ

บทที่ 5 เรื่อง โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

บทที่ 6 เรื่อง ความปลอดภัยจากการใช้ยา

บทที่ 7 ผลกระทบจากสารเสพติด

บทที่ 8 เรื่อง ทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพจิต

บทที่ 9 อาชีพจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปตามสุขาภิบาล

แบบทดสอบย่อย

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครูภาวิณี อมรวัฒนานุกูล (ครูป๊อป) เกิดวันที่ 17 เมษายน 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน 58 หมู่ 8 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
3.00 (2 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

194 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.0

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
1 คะแนน

กำหนดให้ส่งไฟล์งานได้ -1MB จะส่งใบงานยังไงคะ รบกวนแก้ไขหน่อยค่ะไม่อยากเสียคะแนนฟรี

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime