5.00(4)

วิชาศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003

  • ลงทะเบียนแล้ว 132
  • อัปเดตล่าสุด 3 มีนาคม 2022

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ทัศนศิลป์

บทที่2 ดนตรี

บทที่ 3 นาฏศิลป์

บทที่ 4 การออกแบบกับแนวทางการประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูภัทริยา ตาคำ (ครูเอ๋) ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (เศรษฐศาสตร์) จบวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปัจจุบัน สอนอยู่ที่ กศน.ตำบลคลองกระจง ศูนย์ กศน.อำเภอสวรรคโลก สำนักงานกศน.จังหวัดสุโขทัย ที่อยู่ 29/18 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 641044
5.00 (7 การให้คะแนน)

57 รายวิชา

1430 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 4 Ratings

5
4 การให้คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน
เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime