0(0)

วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง รหัสวิชา สค21002 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2566 กศน.ตำบลป่ากุมเกาะ

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

บทที่ 1 ศาสนาในประเทศไทยและในเอเชีย

เนื้อหา บทที่ 1 ศาสนาในประเทศไทยและในเอเชีย
แบบฝึกหัด บทที่ 1 ศาสนาในประเทศไทยและในเอเชีย (เก็บคะแนน 10 คะแนน)

บทที่ 2 วัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยมของไทยและเอเชีย

บทที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บทที่ 4 พัฒนาการทางการเมืองและการอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

บทที่ 5 สิทธิมนุษยชน

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครู จุฑามาศ ล้วนงาม เกิด 26 มีนาคม 2519 สถานที่อยู่ปัจจุบัน 43 หมู่ 5 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลป่ากุมเกาะ สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 judolbet88 bom88 extra togel bandar togel terpercaya toto macau mawartoto   slot gacor hari ini slot gacor agen slot gacor slot online slot gacor 2024 slot mudah maxwin slot gampang menang SITUS NEMO69
5.00 (5 การให้คะแนน)

83 รายวิชา

1487 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime