0(0)

วิชาวิทยาการคำนวณ พว3300102 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียน 2/2565 ตำบลป่ากุมเกาะ

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ

ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาในคลิป VDO ดังต่อไปนี้16:41
บทที่ 1 การมอบหมายงานให้นักศึกษาสรุปความคิดรวบยอดในเนื้อหาอย่างละเอียดเก็บคะแนน 10 คะแนน

บทที่ 2 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี

บทที่ 3 ข้อมูลมีคุณค่า

บทที่ 4 การแบ่งปันข้อมูล

บทที่ 5 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

บทที่ 6 การพัฒนาโครงงาน

บทที่ 7 พลเมืองดิจิทัล

บทที่ 8 อาชีพในยุคดิจิทัล

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครู จุฑามาศ ล้วนงาม เกิด 26 มีนาคม 2519 สถานที่อยู่ปัจจุบัน 43 หมู่ 5 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลป่ากุมเกาะ สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 judolbet88 bom88 extra togel bandar togel terpercaya toto macau mawartoto   slot gacor hari ini slot gacor agen slot gacor slot online slot gacor 2024 slot mudah maxwin slot gampang menang SITUS NEMO69
5.00 (5 การให้คะแนน)

83 รายวิชา

1487 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime