0(0)

วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020 เทอม 1/2566 ระดับ ม ต้น อ สมเกียรติ ใจหนัก ตำบลเมืองบางยม

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 ความเป็นไทยในความเป็นไทย

การมอบหมายงาน (เก็บคะแนน 5 คะแนน)

บทที่ 2 มรดกไทยสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรี

บทที่ 3 บทเรียนจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรี

บทที่ 4 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรี

เกี่ยวกับผู้สอน

นายสมเกียรติ ใจหนัก เกิดวันที่ 19 มกราคม 2525 สถานที่เกิด จังหวัดสุโขทัย สถานที่อยู่ปัจจุบัน 27/1 ซอย 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู ศรช ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.63 (30 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1271 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime