0(0)

วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 ระดับมัธยมตอนต้น กศน.ตำบลเมืองบางขลัง ภาคเรียนที่ 1/2566

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ

แบบฝึกหัด บทที่ 1 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ

บทที่ 2 การทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ

บทที่ 3 การจัดการความเสี่ยง

บทที่ 4 การจัดการการผลิตการบริการ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูทิพย์รัตน์ บุตะเคียน เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2523 สถานที่เกิด จังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ปัจจุบัน 1/2 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.22 (9 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1274 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime