0(0)

วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ มัธยมศึกษาตอนต้น เทอม 2/2565 อ.สมเกียรติ ใจหนัก กศน.ตำบลเมืองบางยม ศรช เมืองสวรรคโลก

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ

บทที่ 1 การงานอาชีพ
บทที่ 2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ
แบบฝึกหัด 5 ข้อ เก็บคะแนน 10 คะแนน
บทที่ 3 การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ
แบบฝึกหัด 5 ข้อ เก็บคะแนน 10 คะแนน
แบบฝึกหัด 5 ข้อ เก็บคะแนน 20 คะแนน

เกี่ยวกับผู้สอน

นายสมเกียรติ ใจหนัก เกิดวันที่ 19 มกราคม 2525 สถานที่เกิด จังหวัดสุโขทัย สถานที่อยู่ปัจจุบัน 27/1 ซอย 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู ศรช ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.63 (30 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1270 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime