0(0)

วิชาคณิตศาสตร์ พค21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลเมืองสวรรคโลก ภาคเรียนที่ 2/2565

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

บทที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ

จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ และศูนย์ – การเปรียบเทียบจํานวนเต็ม29:58
แบบฝึกหัดบทที่1 (10 คะแนน)

บทที่ 2 เศษส่วนและทศนิยม

บทที่ 3 เลขยกกําลัง

บทที่ 4 อัตราส่วนและร้อยละ

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวสุนิศา ศรีนุต ชื่อเล่น ครูใหม่ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 34/5 ม.3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นครู ศกร.ตำบลเมืองสวรรคโลก
5.00 (3 การให้คะแนน)

55 รายวิชา

791 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime