0(0)

วิชาคณิตศาสตร์ พค21001 ระดับ ม.ต้น กศน.ตำบลท่าทอง

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ

แบบฝึกหัดบทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ (10 คะแนน)

บทที่ 2 เศษส่วนและทศนิยม

บทที่ 3 เลขยกกำลัง

บทที่ 4 อัตราส่วนและร้อยละ

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime