0(0)

วิชาการเงินเพื่อชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตำบลเมืองบางยม ศรช ตำบลเมืองสวรรคโลก อ.สมเกียรติ ใจหนัก

สารบัญรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 ว่าด้วยเรื่องการเงิน (10 คะแนน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สินเชื่อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน

หน่ายการเรียนรู้ที่ 5 ภัยการเงิน

เกี่ยวกับผู้สอน

นายสมเกียรติ ใจหนัก เกิดวันที่ 19 มกราคม 2525 สถานที่เกิด จังหวัดสุโขทัย สถานที่อยู่ปัจจุบัน 27/1 ซอย 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู ศรช ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.63 (30 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1270 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime