0(0)

วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม หัสวิชา สค11003 ระดับ ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 ศกร.ตำบลย่านยาว

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

บทที่ 1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

เนื้อหาบทที่ 1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
แบบฝึกหัด บทที่ 1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (10 คะแนน)

บทที่ 2 การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 3 การวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime