0(0)

รายวิชา วิทยาศาสตร์ พว31001 ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียน1/2566 กศน.ตำบลนาทุ่ง

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

บทที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

บทที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์29:09
แบบฝึกหัดบทที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์ (จำนวน 5 คะแนน)

บทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์

บทที่ 3 เซลล์

บทที่ 4 พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

บทที่ 5 เทคโนโลยีชีวภาพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

49 รายวิชา

595 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime