0(0)

รายวิชา วัสดุศาสตร์ 3 รหัส พว 32024 ภาคเรียนที่ 2/2565 ตำบลป่ากุมเกาะ

หลักสูตรรายวิชา


สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

หน่วยที่ 1 หลักวัสดุศาสตร์

ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาในคลิป VDO ดังต่อไปนี้4:14
การมอบหมายงานให้นักศึกษาสรุปความคิดรวบยอดในเนื้อหาอย่างละเอียดเก็บคะแนน 10 คะแนน

หน่วยที่ 2 การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากวัสดุ

หน่วยที่ 3 การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ

หน่วยที่ 4 แนวโน้มการใช้วัสดุและทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต

หน่วยที่ 5 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุตามหลักสะเต็มศึกษา

หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีการกําจัดวัสดุ

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครู จุฑามาศ ล้วนงาม เกิด 26 มีนาคม 2519 สถานที่อยู่ปัจจุบัน 43 หมู่ 5 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลป่ากุมเกาะ สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 judolbet88 bom88 extra togel bandar togel terpercaya toto macau mawartoto   slot gacor hari ini slot gacor agen slot gacor slot online slot gacor 2024 slot mudah maxwin slot gampang menang SITUS NEMO69
5.00 (5 การให้คะแนน)

83 รายวิชา

1487 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime