0(0)

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 ระดับ ม.ปลาย กศน.ตำบลคลองยาง 2/2565

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

บทที่ 1 Everyday English

วิดิโอบทที่ 1 Everyday English9:23
แบบฝึกหัด บทที่ 1 Everyday English

บทที่ 2 What should we do?

บทที่ 3 Hello! Could you tell me………?

บทที่ 4 Culture Difference

บทที่ 5 News & News Headline

บทที่ 6 Self –Sufficiency Economy

บทที่ 7 Have you exercised today?

บทที่ 8 Shall we save the energy?

บทที่ 9 What have I done

บทที่ 10 What is your e – mail address?

บทที่ 11 Natural Disaster

บทที่ 12 Let’s Travel

บทที่ 13 Will it rain tomorrow?

บทที่ 14 Global Warming

บทที่ 15 Urgently Wanted

บทที่ 16 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานนวดแผนไทย

บทที่ 17 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครูชวัลพัชร ตระกูล (ครูเหมา) เกิด 4 มกราคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน 70/2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงานปัจจุบัน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64100
5.00 (7 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1353 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime