0(0)

รายวิชา ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 ระดับ ม.ปลาย (ศกร.ระดับตำบลท่าทอง) ภาคเรียนที่ 1/2567

  • ลงทะเบียนแล้ว 3
  • อัปเดตล่าสุด 24 พฤษภาคม 2024

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 ทักษะในการขยายอาชีพ

แบบฝึกหัดบทที่ 1 (10 คะแนน)

บทที่ 2 ตรวจสอบระบบความพร้อมการสร้างอาชีพให้มีความมั่นคง

บทที่ 3 การพัฒนาตนเองเพื่อการขยายอาชีพ

บทที่ 4 ความหมาย ความสําคัญของการขยายอาชีพ

บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการขยายอาชีพ

บทที่ 6 การจัดทําและพัฒนาระบบการขยายอาชีพ

บทที่ 7 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพ

บทที่ 8 โครงการขยายอาชีพ

แบบทดสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime