0(0)

รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 ระดับ ม.ปลาย (ศกร.ระดับตำบลท่าทอง) ภาคเรียนที่ 1/2567

  • ลงทะเบียนแล้ว 0
  • อัปเดตล่าสุด 24 พฤษภาคม 2024

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

บทที่ 1 พลังงานไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้า
การมอบหมายงาน

บทที่ 2 การผลิตไฟฟ้า

บทที่ 3 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

บทที่ 4 การใช้และประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime