0(0)

รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน (พว22002) ระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2565

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลังงานไฟฟ้า

เรื่องที่ 1 การกำเนิดของไฟฟ้า00:00:00
เรื่องที่ 2 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน00:00:00
เรื่องที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย00:00:00
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลังงานไฟฟ้า (10 คะแนน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไฟฟ้ามาจากไหน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวกัลยา สุขเพียง ชื่อเล่น ครูเปิ้ล ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลวังพิณพาทย์ สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 ข้อมูลการติดต่อ เบอร์โทร 0924096916
0 (0 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

129 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime