0(0)

รายวิชา การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง (พว33024) ม.ปลาย (2/2566)

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5 โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

แบบทดสอบกลางภาค 10 คะแนน

วิดีโอ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ กศน.

เกี่ยวกับผู้สอน

นางวรรณภา พูลชะนะ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3.90 (10 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

958 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime