0(0)

รายวิชาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัย (สค23019) ระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1

การมอบหมายงานแบบฝึกหัดบทที่ 1 (จำนวน 10 คะแนน)

บทที่ 2

บทที่ 3

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวกัลยา สุขเพียง ชื่อเล่น ครูเปิ้ล ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลวังพิณพาทย์ สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 ข้อมูลการติดต่อ เบอร์โทร 0924096916
0 (0 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

129 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime