5.00(1)

รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2565 อ.สมเกียรติ ใจหนัก

หลักสูตรรายวิชา


สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

บทที่ 1

บบที่ 1 การทำงานของระบบในร่างกาย00:00:00
แบบฝึกหัด 5 ข้อ เก็บคะแนน 10 คะแนน
บทที่ 2 ปัญหาเพศศึกษา00:00:00
แบบฝึกหัด 5 ข้อ เก็บคะแนน 10 คะแนน
บทที่ 3 อาหารและโภชนาการ00:00:00
แบบฝึกหัด 5 ข้อ เก็บคะแนน 10 คะแนน
บบที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาพ00:00:00
แบบฝึกหัด 5 ข้อ เก็บคะแนน 10 คะแนน
บทที่ 5 โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม00:00:00
บทที่ 6 ความปลอดภัยจากการใช้ยา00:00:00
บทที่ 7 ผลกระทบจากสารเสพติด00:00:00
บทที่ 8 ทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพจิต00:00:00
บทที่ 9 อาชีพจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาล00:00:00

เกี่ยวกับผู้สอน

นายสมเกียรติ ใจหนัก เกิดวันที่ 19 มกราคม 2525 สถานที่เกิด จังหวัดสุโขทัย สถานที่อยู่ปัจจุบัน 27/1 ซอย 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู ศรช ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.63 (30 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1270 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

.

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime