0(0)

รายวิชาสังคมศึกษา สค31001 ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2565 กศน.ตำบลคลองยาง

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

บทที่ 1ภูมิศาสตร์กายภาพ

ภูมิศาสตร์กายภาพ00:00:00
แบบฝึกหัด 5 ข้อ เก็บคะแนน 10 คะแนน

บทที่ 2 ประวัติศาสตร์

บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์

บทที่ 4 การเมืองการปกครอง

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครูชวัลพัชร ตระกูล (ครูเหมา) เกิด 4 มกราคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน 70/2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงานปัจจุบัน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64100
5.00 (7 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1352 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime