0(0)

รายวิชาสังคมศึกษา (สค21001) ระดับ ม.ต้น (1/2567)

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

บทที่ 1 ภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเชีย

เรื่องที่ 1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศในทวีปเอเชีย00:8:49
เรื่องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์กายภาพ9:01
เรื่องที่ 3 วิธีใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์7:11
เรื่องที่ 4 สภาพภูมิศาสตร์กายภาพของไทยที่ส่งผลต่อทรัพยากรต่าง ๆ00:9:10
เรื่องที่ 5 ความสําคัญของการดํารงชีวิตให้สอดคล้องกับทรัพยากรในประเทศ00:23:27
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 เรื่องภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเชีย (10 คะแนน)

บทที่ 2 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์

บทที่ 4 การเมืองการปกครอง

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวกัลยา สุขเพียง ชื่อเล่น ครูเปิ้ล ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลวังพิณพาทย์ สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 ข้อมูลการติดต่อ เบอร์โทร 0924096916
0 (0 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

129 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime