0(0)

รายวิชาสังคมศึกษา ม.ต้น ตำบลวังพิณพาทย์

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1

การมอบหมายงาน – บทที่ 1 มี 10 คะแนน

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

แบบทดสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวสุนิศา ศรีนุต ชื่อเล่น ครูใหม่ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 34/5 ม.3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นครู ศกร.ตำบลเมืองสวรรคโลก
5.00 (3 การให้คะแนน)

55 รายวิชา

791 ผู้เรียน

ข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบาย
เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime