0(0)

รายวิชาศิลปศึกษา ทช31003 ระดับ ม.ปลาย กศน.ตำบลเมืองบางขลัง

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 ทัศนศิลป์

แบบฝึกหัดบทที่ 1 ( จำนวน 10 คะแนน)

บทที่ 2 ดนตรี

บทที่ 3 นาฏศิลป์

บทที่ 4 การออกแบบกับแนวทางการประกอบอาชีพ

ข้อสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูทิพย์รัตน์ บุตะเคียน เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2523 สถานที่เกิด จังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ปัจจุบัน 1/2 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.22 (9 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1275 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime