0(0)

รายวิชาศิลปศึกษา ทช31003 ระดับ ม.ปลาย เทอม 2/2565 กศน.ตำบลเมืองบางยม ศรช เมืองสวรรคโลก อ.สมเกียรติ ใจหนัก

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 ทัศนศิลป์

แบบฝึกหัดบทที่ 1 ทัศนศิลป์ เก็บคะแนน (10 คะแนน)

บทที่ 2 ดนตรี

บทที่ 3 นาฏศิลป์

บทที่ 4 การออกแบบกับแนวทางการประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

นายสมเกียรติ ใจหนัก เกิดวันที่ 19 มกราคม 2525 สถานที่เกิด จังหวัดสุโขทัย สถานที่อยู่ปัจจุบัน 27/1 ซอย 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู ศรช ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.63 (30 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1271 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime