0(0)

รายวิชาวัสดุศาสตร์ 2 รหัสวิชา พว22003 ระดับ ม.ต้น กศน.ตำบลเมืองสวรรคโลก ภาคเรียนที่ 2/2565

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

หน่วยที่ 1 วัสดุศาสตร์รอบตัว

วัสดุศาสตร์รอบตัว3:50
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (10 คะแนน)

หน่วยที่ 2 การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้วัสดุ

หน่วยที่ 3 การจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว

หน่วยที่ 4 การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ

หน่วยที่ 5 การจัดการวัสดุอันตราย

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวสุนิศา ศรีนุต ชื่อเล่น ครูใหม่ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 34/5 ม.3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นครู ศกร.ตำบลเมืองสวรรคโลก
5.00 (3 การให้คะแนน)

55 รายวิชา

791 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime