0(0)

รายวิชาภูมิปัญญาไทย:การอยู่ร่วมกับสายน้ำ (สค33043) ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2566 ศกร. ตำบลคลองยาง

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ประวัติศาสตร์การบริหารจัดการน้ำและการอยู่กับสายน้ำในสมัยโบราณ

บทที่ 2 การอยู่กับสายน้ำในสมัยโบราณ

บทที่ 3 ศาสตร์ของในหลวงกับการจัดการน้ำ

บทที่ 4 แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาและศาสตร์ของในหลวง สู่การบริหารจัดการน้ำและการอยู่กับสายน้ำ

แบบทดสอบหลังเรียน

ข้อสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครูชวัลพัชร ตระกูล (ครูเหมา) เกิด 4 มกราคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน 70/2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงานปัจจุบัน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64100
5.00 (7 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1352 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime