5.00(1)

รายวิชาภูมิปัญญาไทย:การอยู่ร่วมกับสายน้ำ สค33043 ม.ปลาย ตำบลเมืองสวรรคโลก (2/2564)

หลักสูตรรายวิชา

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

บทที่ 1 ประวัติศาสตร์การบริหารจัดการน้ำและการอยู่กับสายน้ำในสมัยโบราณ

เรื่องที่  1   ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ การบริหารจัดการน้ำ
แบบฝึกหัดบทที่ 1 ( 10 คะแนน)

บทที่ 2 การอยู่กับสายน้ำในสมัยโบราณ

บทที่ 3 ศาสตร์ของในหลวงกับการจัดการน้ำ

บทที่ 4 แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาและศาสตร์ของในหลวง สู่การบริหารจัดการน้ำและการอยู่กับสายน้ำ

ข้อสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

4.93 (15 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

728 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เสร็จแล้วค่า

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime