0(0)

รายวิชาทักษะการขยายอาชีพ อช31002 ระดับ ม.ปลาย ศกร.ระดับตำบลเมืองบางขลัง (ภาคเรียนที่ 1/2567)

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

หนังสือเรียนวิชาทักษะการขยายอาชีพ อช31002

บทที่ 2 ตรวจสอบระบบความพร้อมการสร้างอาชีพให้มีความมั่นคง

วิดิโอสรุปเนื้อหาวิชาทักษะการขยายอาชีพ อช31002

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูทิพย์รัตน์ บุตะเคียน เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2523 สถานที่เกิด จังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ปัจจุบัน 1/2 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.22 (9 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1275 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime