5.00(1)

รายวิชาคณิตศาสตร์ พค31001 ระดับ ม. ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2567 อ.สมเกียรติ ใจหนัก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลเมืองบางยม

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ

บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ00:00:00
แบบฝึกหัด 5 ข้อ เก็บคะแนน 10 คะแนน
บทที่ 2 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ00:00:00
แบบฝึกหัด 5 ข้อ เก็บคะแนน 10 คะแนน
บทที่ 3 เซต00:00:00
แบบฝึกหัด 5 ข้อ เก็บคะแนน 10 คะแนน
บทที่ 4 การให้เหตุผล00:00:00
แบบฝึกหัด 5 ข้อ เก็บคะแนน 10 คะแนน
บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ00:00:00
บทที่ 6 การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์00:00:00
บทที่ 7 สถิตเบื้องต้น00:00:00
บทที่ 8 ความน่าจะเป็น00:00:00
บทที่ 9 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ00:00:00

เกี่ยวกับผู้สอน

นายสมเกียรติ ใจหนัก เกิดวันที่ 19 มกราคม 2525 สถานที่เกิด จังหวัดสุโขทัย สถานที่อยู่ปัจจุบัน 27/1 ซอย 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู ศรช ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.63 (30 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1271 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

.

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime