5.00(3)

รายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 รหัสวิชา พว22002 ภาคเรียนที่ 1/2565 ตำบลปากน้ำ

สารบัญรายวิชา

43 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2

บทที่ 1 พลังงานไฟฟ้า

บทที่ 2 ไฟฟ้ามาจากไหน

บทที่ 3 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

บทที่ 4 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

นางวรรณภา พูลชะนะ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3.90 (10 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

958 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 3 Ratings

5
3 การให้คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

.

ตรวจของหนูด้วยค่า

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime